ინკუბაციის წარმატებები

ტრენინგები გაიარა (ადამიანი)

2162

ინკუბაცია დაასრულა (კომპანია)

39

ინკუბაციის წარმატების მაჩვენებელი

86.2%

შექმნილი სამუშაო ადგილები

817


შენატანი ბიუჯეტში

986 000
GEL

დღემდე ინკუბაციის პროგრამა, გაიარა 43 კომპანიამ