ინკუბაციის წარმატებები

ტრენინგები გაიარა (ადამიანი)

2162

ინკუბაცია დაასრულა (კომპანია)

46

ინკუბაციის წარმატების მაჩვენებელი

76.9%

შექმნილი სამუშაო ადგილები

601


შენატანი ბიუჯეტში

1 792 000
GEL

დღემდე ინკუბაციის პროგრამა, გაიარა 52 კომპანიამ