გადამზადებულთა ბაზა

ლადო ანთაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი
სამეწარმეო საფუძვლები
ბიზნესის ავტომატიზაცია

 

ლამა ჩხარტიშვილი

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლამარა ხინთიბიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

ლუიზა თურმანიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლია ბერძენიშვილი

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საერთაშორისო ვაჭრობა
ბიზნესის ავტომატიზაცია

ლია ბერიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

ლია გოგრაჭაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლია გოგუაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლია მახარაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ბიზნეს სამართალი
ბიზნესის ავტომატიზაცია
სამეწარმეო საფუძვლები

 

ლია მახარაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა
ბიზნესის ავტომატიზაცია
საგადასახადო კოდექსი

ნაპოვნია: 10 სტუდენტი

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 »