გადამზადებულთა ბაზა

ნინო სირაბიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ნინო ტეტემაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


სამეწარმეო საფუძვლები

ნინო ფაღავა

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ბიზნეს სამართალი

ნინო ქათამაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ლოგისტიკა

ნინო ჩაჩუა

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა
საგადასახადო კოდექსი

ნინო ჩხაიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საერთაშორისო ვაჭრობა
პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

 

ნინო ძნელაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


სამეწარმეო საფუძვლები
ფინანსური პროდუქტები
პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

ნინო ჯაიანი

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი
საერთაშორისო ვაჭრობა
სამეწარმეო საფუძვლები
ფინანსური პროდუქტები
ბიზნესის ავტომატიზაცია

 

ნინო ნიკოლაიშვილი

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ლოგისტიკა
სამეწარმეო საფუძვლები
საგადასახადო კოდექსი

ნინო იოსავა

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა
ნაპოვნია: 10 სტუდენტი

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 »