გადამზადებულთა ბაზა

ლალი სურმანიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი
სამეწარმეო საფუძვლები
ფინანსური პროდუქტები

 

ლალი ჩიგოგიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

ლალი წულუკიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ბიზნესის ავტომატიზაცია

ლალი ბოლქვაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა

ლალი გორგაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი
საერთაშორისო ვაჭრობა
სამეწარმეო საფუძვლები
ფინანსური პროდუქტები

 

ლარისა ფუტკარაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლაურა ჩხაიძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


საგადასახადო კოდექსი

ლაშა სეფერტელაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


პრაკტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრის სისტემა
ლოგისტიკა

ლაშა ზირაქიშვილი

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


სამეწარმეო საფუძვლები
საგადასახადო კოდექსი

ლაშა მგელაძე

განათლება: N/A
პროფესია: N/A


ბიზნესის ავტომატიზაცია

ნაპოვნია: 10 სტუდენტი

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 »