ონლაინ ტრენინგები

სამეწარმეო საფუძვლები

ბიზნესი ბიზნესის დაწყებამდე (ნაწილი 1)
Download
ბიზნესი ბიზნესის დაწყებამდე (ნაწილი 2)
Download
ბიზნესი ბიზნესის დაწყებამდე (ნაწილი 3)
Download
ბიზნეს გეგმა; რესურსების შეფასება
Download
სამოქმედო გეგმა
Download
მინიმალური ცოდნა გადასახადების შესახებ
Download
 1 2 »