ონლაინ ტრენინგები

საგადასახადო კოდექსი

აქციზი (ნაწილი 2)
Download
შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (ნაწილი 1)
Download
შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (ნაწილი 2)
Download
შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (ნაწილი 3)
Download
გადასახადების ადმინისტრირების წესები (ნაწილი 1)
Download
გადასახადების ადმინისტრირების წესები (ნაწილი 2)
« 1 2 3 4 5 »