ონლაინ ტრენინგები

ფინანსური პროდუქტები

თანამედროვე საბანკო სისტემა
Download
ბანკების როლი ქვეყნის ეკონომიკაში
Download
საქართველოს ეროვნული ბანკი
Download
საბანკო პროდუქტები (ნაწილი 1)
Download
საბანკო პროდუქტები (ნაწილი 2)
Download
საბანკო პროდუქტები (ნაწილი 3)
Download
 1 2 »