ონლაინ ტრენინგები

ფინანსური პროდუქტები

საკრედიტო პროდუქტები (ნაწილი 1)
Download
საკრედიტო პროდუქტები (ნაწილი 2)
Download
ფინანსური ანგარიშგება
Download
საბანკო რისკები (ნაწილი 1)
Download
საბანკო რისკები (ნაწილი 2)
Download
ფინანსური ანალიზი
Download
« 1 2