ონლაინ ტრენინგები

ბიზნესის ავტომატიზაცია

ტექსტის და უჯრედების ფორმატირება (ნაწილი 6)
ფორმულები და ფუნქციები (ნაწილი 1)
Download
ფორმულები და ფუნქციები (ნაწილი 2)
Download
ფორმულები და ფუნქციები (ნაწილი 3)
Download
ფორმულები და ფუნქციები (ნაწილი 4)
Download
Excel –ის ცხრილები (ნაწილი 1)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »