ონლაინ ტრენინგები

ბიზნესის ავტომატიზაცია

Excel –ის ცხრილები (ნაწილი 2)
Download
Excel –ის ცხრილები (ნაწილი 3)
Download
Excel –ის ცხრილები (ნაწილი 4)
Download
გრაფიკული ობიექტები (ნაწილი 1)
გრაფიკული ობიექტები (ნაწილი 2)
Download
გრაფიკული ობიექტები (ნაწილი 3)
Download
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »