ონლაინ ტრენინგები

საერთაშორისო ვაჭრობა

პრაკტიკული პროცედურები (ნაწილი 1)
Download
პრაკტიკული პროცედურები (ნაწილი 2)
Download
პრაკტიკული პროცედურები (ნაწილი 3)
Download
პრაკტიკული პროცედურები (ნაწილი 4)
Download
საბაჟო დეკლარაცია და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი განმარტებები
Download
საბანკო გარანტიები და საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციების დაზღვევის ოპერაციები
სავაჭრო რეჟიმები, საბაჟო კანონმდებლობა, სავაჭრო პოლიტიკა (ნაწილი 1)

Download
 1 2 »