ონლაინ ტრენინგები

საერთაშორისო ვაჭრობა

სავაჭრო რეჟიმები, საბაჟო კანონმდებლობა, სავაჭრო პოლიტიკა (ნაწილი 2)
Download
საქართველოს კანონი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ
რისკები და ფაქტორები (ნაწილი 1)

Download
რისკები და ფაქტორები (ნაწილი 2)
Download
სავაჭრო გამოფენების მნიშვნელობა საერთაშორისო ვაჭრობაში
Download
ელექტრონული კომერცია საერთაშორისო ვაჭრობაში
Download
« 1 2